Je mensen nemen alle beslissingen!

Sander Hoeken is oprichter en directeur bij InfoCaster. Een onderneming met inmiddels meer dan 25 mensen in dienst.

► Zijn ze echter in dienst? Of zijn zij, onafhankelijk van de rol binnen de organisatie, de beslissers? Ja!

Sinds een aantal jaar heeft Sander zijn organisatie getransformeerd. De mensen bepalen zelf waar het geld aan wordt uitgegeven of offertes goed zijn en welke investeringen worden gedaan. Dat leidt tot een succesvolle onderneming waar mensen beslissingen nemen, verantwoordelijkheid hebben en iedereen vanuit zijn positie en rol een bijdrage levert aan het huidige succes.

Het proces naar deze vorm van samenwerking wil Sander graag met ons delen.

  • hoe doe je dat
  • vertaal deze ontwikkeling naar je eigen organisatie
  • hoor wat er wel werkt en wat niet

Locatie: Grote Zaal Datum: 8 maart 2018 Tijd: 16:05 - 16:50 Sander Hoeken