De marketeer van morgen vooral een coach en verandermanager

Door Folkert Oosting

verandermanagerMarketingafdelingen ‘knokken’ voor hun positie in bedrijven. Bij digitale transities is weinig ruimte voor ondernemerschap, zeggen onderzoekers. Wat staat marketeers te doen? Bij weerstand is dat paradoxaal genoeg het sturen ‘zonder kennis’. Dat vraagt moed. De marketeer van morgen coacht organisaties op wendbaarheid en veerkracht.

Marketingteams boksen op tegen de cultuur van de ‘oude wereld’. Decennia lang stuurde het bedrijfsleven op voorspelbaarheid en efficiency. In die fabrieksmatige cultuur konden kenniswerkers weinig experimenteren. Nog steeds hebben medewerkers last van weinig autonomie. Het is zelfs de grootste stressfactor, volgens TNO-onderzoek. Lees meer >>