De transitie naar een waardegedreven wijze van leidinggeven

Door Floor Elderman

In een samenleving waarin de roep om betekenis, waarde en transparantie steeds luider klinkt, kan ook het bedrijfsleven niets anders hieraan gehoor gaan geven. Veel organisaties moeten hiervoor een transitie maken van een traditioneel hiërarchische organisatiestructuur naar een meer waardegedreven manier van leidinggeven. Dit roept vragen op over de relatie tussen leiderschap en ethiek, over moraliteit en besluitvorming, identiteit en autonomie. Inspirerende heide-sessies en wandelvergaderingen daargelaten, zijn bestuurders vooral op zoek naar een pragmatische manier om invulling te geven aan deze ontwikkelingen. Lees meer >>